január 2018

Oznam pre platiteľov daní z nehnuteľností, dani za psa

Upozorňujeme na povinnosť podať daňové priznanie pre tých občanov, ktorí v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (dom, pôdu, pozemok) v obci Považany a psa, zároveň daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti podávajú tí, ktorí predali alebo darovali nehnuteľnosť v obci Považany. Priznanie treba podať najneskôr do 31. januára 2018 na Obecnom úrade v Považanoch. 

Odpis elektromerov

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že dnes 22.januára od 8.30
a zajtra 23.januára 2018 bude prebiehať odpis elektromerov v našich
domácnostiach pracovníkmi Západoslovenskej distribučnej.

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

25. januára 2018 (t.j. vo štvrtok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :