apríl 2018

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

19. apríla 2018 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

Informácia o predaji ovocných stromov a drevín

Firma JUKKA bude v stredu

 

4. apríla 2018 v čase od 11.00 do 11.45 hod

 

pred pohostinstvom Karavan predávať stromčeky k výsadbe:

 

 

jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahod a iné.