Cenník služieb

Cenník služieb Obce Považany od 1.03.2018

OBECNÝ ÚRAD

SUMA v eurách

Vyhlásenie v miestnom rozhlase (1x)

4

Vyhlásenie v miestnom rozhlasu k jubileu

3

Prenájom zasadačky OcÚ (1 hod.)

4

Užívanie verejného priestranstva obce za m²/1deň

0,01

Inzercia v obecných novinách:

 

Formát A4

40

Formát A5

20

Formát A6

10

 

 

CINTORÍNY

 

Zapožičanie šalovacích dielcov 1- hrob

3

Zapožičanie šalovacích dielcov 2- hrob

4

Cintorínsky poplatok - Dom smútku

10

Stavba krypty

30

 

 

KULTÚRNY DOM

 

Prenájom priestorov veľkej sály (nad 4 hodiny)

100 (+ energie)

Prenájom priestorov malej sály (nad 4 hodiny)

50 (+ energie)

Prenájom priestorov kuchyne

30 (+ energie)

Prenájom veľkej, malej sály a kuchyne ako celok

 200 (+ energie)

Prenájom priestorov veľkej sály - kar (nad 4 hodiny)

70 ( energie vrátane)

Prenájom priestorov malej sály - kar (nad 4 hodiny)

40 ( energie vrátane)

Prenájom priestorov veľkej sály / 1 hodina (do 4 hodín)

20 (+náklady na vykurovanie)

Prenájom priestorov malej sály / 1 hodina (do 4 hodín)

10 (+náklady na vykurovanie)

Prenájom klubu

30

 Prenájom priestorov KD na firemnú akciu nad 100 ľudí  

300/akcia + energie

 

 

KOMUNÁLNE ODPADY

 

Prenájom novej KUKA nádoby na 6 rokov -FO

faktúrová cena nádoby

Prenájom KUKA nádoby - PO

faktúrová cena nádoby

 

 

KNIŽNICA

 

Členský poplatok - dospelý čitateľ

1

Členský poplatok - detský čitateľ

0,70

Poplatok na nevrátenie knihy – 1 týždeň

0,10

Strata čitateľského preukazu

0,20

Predaj vyradených kníh – 1 ks

0,10

Nevrátenie knihy po 1 roku

5

 

 

FITTNESS

 

Fittness lístok na 1 hod.

1

Ping-pong na 1 hod.

1

Permanentka do fittness na 1 mesiac

5

 

 

 

TENISOVÝ KURT

 

osoba s trvalým pobytom v obci Považany

2eurá/hodina

osoba s pobytom mimo obce Považany

3eurá/hodina

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

 

Žiadosť o povolenie rozkopávky

od 16,5- 99,5 ( možné zvýšiť až na päťnásobok, t.j. 497,5

Drobné stavby do 25m²

16,5

Miestne zisťovanie z podnetu účastníka

16,5