august 2018

Zrušenie Partizánskej vatry

Obecný úrad v Považanoch
oznamuje, že plánovaná akcia pálenia Partizánskej vatry,
ktorá sa mala uskutočniť dňa 24.augusta 2018 sa neuskutoční,
z dôvodu vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov a nepriaznivej predpovedi vyšších teplôt na tento
týždeň.