Program rozvoja obce Považany na roky 2015-2023

Program rozvoja Obce Považany 2015 - 2023

Obec

P o v a ž a n y

 

 

Názov:

Program rozvoja obce PovaŽany 2015 - 2023

Úzmené vymedzenie:

Trnčiansky kraj, Okres Nové Mesto nad Váhom, Obec Považany

Dátum schválenia:

11.06.2015

Dátum platnosti:

11.06.2015 – 31.12.2023

verzia:

1.0

Publikovaný verejne

12.06.2015