marec 2018

Veľkonočné prianie

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt veľká noc

Gúľa sa k Vám tichúčko,
veľkonočné vajíčko.
Prichádza len na čas krátky,
zaželať Vám krásne sviatky.

Radostné veľkonočné sviatky
Vám želá starostka obce, poslanci OZ a zamestnanci obce 

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

20. marca 2018 (t.j. v utorok) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :