Oznámenia o začatých správnych konaniach

V zmysle § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Považany, 916 26 Obecný úrad č. 187, alebo elektronicky na adresu: maria.kerakova[zavinac]obec-povazany.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.