Partnerské Viesky

Bystričany

Kraj Trenčiansky

Okres Prievidza

Mikroregión Buchlov

Počet obyv. 1813

Rozloha 3 700 ha

Prvá pís. zmienka 1388

Starosta Vojtech Bartoš

Adresa Obecný úrad Bystričany

M. Nešpora 1/17

972 45 Bystričany

Telefón 046/5493120

e-mail obec.bystricany@stonline.sk

web www.bystricany.sk

 

Obec Bystričany sa rozprestiera v južnej časti Hornonitrianskej kotliny pri severovýchodnom úpätí pohoria Vtáčnik. Okolitá príroda Bystričian právom patrí k skvostom hornej Nitry. Príroda so scenériou Vtáčnika poskytuje nielen prekrásny pohľad, ale predovšetkým možnosť atraktívnej letnej i zimnej turistiky. Obľúbeným miestom je Bystričianská dolina, odkiaľ sa po hrebeni dostanete až do rezervácie Buchlov. Samotný Vtáčnik ponúka zachované prirodzené geomorfologické útvary a prírodné javy, z ktorých niektoré boli vyhlásené za štátne prírodné rezervácie. Jednou z nich je aj Veľká skala, vzdialená asi 200 m od potoka Bystrá. Všade naokolo sú chodníky vhodné na prechádzky, náročné túry ale aj na cykloturistiku. Rajom pre všetkých turistov, ochranárov i pre poľovníkov je Hrádok, ktorý je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Smelo ho možno nazvať aj strážcom Bystričianskej doliny.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388, ale je pravdepodobné, že vznikla oveľa dávnejšie. Obec patrila hradnému panstvu Sivý Kameň. Obyvatelia obce sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, rozmanitými dedinskými remeslami a garbiarstvom.

Obec Bystričany sa skladá z troch častí: Bystričany, Chalmová a Vieska. Vieska sa spomína od roku 1324 a k obci Bystričany bola pričlenená v roku 1924. V súčasnosti má Vieska 182 obyvateľov. Prvá zmienka o Chalmovej sa spomína v roku 1321 a k obci Bystričany bola pričlenená taktiež v roku 1924. V súčasnosti Chalmovú obýva 133 obyvateľov.

K pamiatkam obce Bystričany patrí rímskokatolícky klasicistický kostol Najsvätejšej trojice z roku 1808 a taktiež románsky kostol Svätej Anny v Chalmovej z 12. storočia, ktorý bol upravený v 16. storočí a rozšírený v roku 1730. Patrí medzi kostoly, ktoré boli ako prvé zasvätené tejto patrónke. V časti Chalmová sa nachádza aj pôvodný renesančný starobylý kaštieľ s dvoma nárožnými vežami z prvej polovice 17. storočia, ktorý bol rozšírený a upravený v 19. storočí.

 

 

 

 

K spoločenskému životu obce patrí každoročné usporiadanie kultúrnych podujatí ako napríklad: výstup na vrchol pohoria Vtáčnik, pálenie vatry zvrchovanosti, hudobný festival: Dychovky pod Vtáčnikom, prijatie jubilantov s kultúrnym programom, Vianoce v centre obce, detský karneval, deň matiek s vystúpením detí ZŠ s MŠ Bystričany, vítanie jari na bicykli, sadenie mája a iné kultúrne podujatia. Zo športových podujatí každoročne poriadame: futbalový uličný turnaj o pohár starostu obce, futbalový turnaj memoriál Ladislava Obžeru, stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Tento rok si obec slávnostne pripomína 130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Bystričanoch.

 

V súčasnosti sa obec neustále rozvíja a zveľaďuje. Za pomoci európskych fondov sa zrealizovala rekonštrukcia základnej školy s materskou školou a revitalizácia centrálnej zóny obce. Z vlastných zdrojov bola vykonaná rozsiahla oprava stavby domu smútku a taktiež kultúrneho domu. Obec v tomto roku uviedla do prevádzky mini fitnes centrum a posilňovňu prostredníctvom poskytnutia grantu od Nadácie Pontis. K rozvoju cestovného ruchu obce prispieva aj obľúbené Termálne kúpalisko Chalmová, ktoré je situované v peknom tichom prostredí priamo pod Drieňovým vrchom pohoria Strážovská vrchovina.

Mnoho informácií o histórií, vzniku obce, prírodných a kultúrnych pamiatkach, o živote ľudí, je uvedených i v monografii obce pod názvom „Bystričany - Dianie v obci od prvopočiatkov“, ktorú obec vydala koncom roka 2010.

Domanica

 Kraj: Trenčiansky

Okres: Považská Bystrica

Mikroregión: Strážovské vrchy

Rozloha: 2606 ha

Počet obyvateľov: 1506

Prvá písomná zmienka: 1268

Starosta: František Matušík

Adresa: Obec Domaniža, Domaniža 426, 018 16 Domaniža

Telefón: Telefón: +421 42 439 45 48, +421 42 426 03 56

Fax: +421 42 426 03 56

e-mail: obec@domaniza.sk

web: www.domaniza.sk

 

Obec Domaniža leží v strede Domanižskej kotliny, na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov. Celá lokalita obce je veľmi bohatá na pitnú vodu, preto sa zaraďuje medzi dôležité chránené vodohospodárske oblasti Slovenska. Cez obec tečie rieka Domanižanka, ktorá pramení v severných častiach Strážovských vrchov vo výške 490 m n. m. a má tri pramene.

Miestnymi časťami obce sú Domanižská Lehota a Kardošová Vieska

 

Z histórie obce

História osídlenia siaha do mladšej doby bronzovej, čo dokazujú stopy osídlenia v tunajšej lokalite, ale aj nález bronzových šperkov v časti Lazy a Brezné. Sídlil tu ľud púchovskej kultúry – slovanské sídlisko z 11.- 12. storočia. Našlo sa aj stredoveké opevnenie s valmi. Na hore Jelchová sa spomína drevený hrad. Boli tu vykopané črepy, grafitové nádoby na tavenie kovu, rúd a podobne.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268, kde sa spomína ako Domanysa. Spomína sa kňaz Godislav /Godislaus/. Vtedy už stál kostol i fara. V roku 1559 daroval Domanižu výsadnou listinou panovník Ferdinand I. svojmu tajomníkovi a radcovi, päťkostolnému biskupovi Jurajovi Draškovičovi, jeho bratom a ich potomkom. Súčasne udelil obci právo na dva výročné jarmoky do roka a týždenné trhy na spôsob iných miest a mestečiek. Okrem toho udelil obci právo používať pri pečatení zelený vosk a ako erb určil jednoduchý štít, v ktorom sa z tečúcej vody vynára polovičný grif. Je to svojím spôsobom výnimočná záležitosť, pretože takéto práva sa udeľovali iba mestečkám, pričom Domaniža sa v spomínanej listine cituje len ako obec.

 

Písomné dôkazy o hrade, ktorý údajne postavil Draškovič, na Skalke neexistujú. Je len zobrazený na dobovej rytine holandského grafika Nypoorta z roku 1686. Nypoort, ktorý pôsobil v Trnave v roku 1659, zobrazil Domanižu ako hrad opevnený vysokým kamenným múrom chrániacim tzv. Dukátovú cestu. Pri stavbe školy však objavili základy a murivo stavby, archeologický výskum sa ale nevykonal.

 

 

 

 

Kultúrne dedičstvo

 

Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky patrí gotický rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša biskupa z 13. storočia, ktorý má povesť najkrajšieho kostola na Strednom Považí a rokokový Mariánsky stĺp z 18. storočia so sochou Panny Márie z 19. storočia.

Tradičné zvyklosti a remeslá: batikovanie „písanie“ kraslíc, tvorenie ozdôb a bábik zo šúpolia, pečenie medovníkov, tkanie kobercov a vyrábanie košíkov z prútia.

Domanižské kraslice preslávila p. Štefánia Dudákova aj za hranicami Slovenska. Tradičné domanižské kraslice sa nemaľujú, ale „píšu“ zmesou včelieho vosku a parafínu pomocou tzv. „pisárky“.
 

Príroda

 

Vďaka jedinečnosti prírodných scenérií patrí Domaniža a jej okolie k atraktívnym oblastiam Horného Považia. Väčšina jeho územia je hornatá, bohatá na lesy a prírodné krásy.

V lokalite sa darí srnčej, jelenej, diviačej a muflónej zveri, vyskytuje sa tu aj medveď hnedý, rys ostrovid, hlucháň a vlk dravý. Zaujímavosťou je rieka Domanižanka, ktorá pramení v Strážovských vrchoch a vlieva sa do Váhu – v lete totiž nevysychá a v zime nezamŕza.

Priamo v centre obce pri kostole sa nachádzajú DOMANIŽSKÉ LIPY. Ide o lipy malolisté. Sú to tri stromy pozoruhodných dimenzií a veku a spolu s kostolom zo 14. storočia tvoria výraznú estetickú dominantu obce. Obvod kmeňa je 290 - 352 cm, výška stromov je 24 - 28 m, priemer koruny stromov je 12 - 22 m, vek stromov je 150 - 200 rokov. Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1994.

Turistika a šport

Okolie Domaniže ponúka milovníkom pešej turistiky celú škálu možností na túry, či prechádzky. Na svoje si prídu aj cykloturisti preferujúci horské terény, ako aj pohodlnejšie cesty v rovinatom teréne vedúce nádhernou prírodou.

Tým, ktorým učarovalo horolezectvo a lezenie po skalách, ponúka Domaniža a jej okolie „pohyb po perfektne odistenej borhákmi zlepencovej niekde hrubozrnnej, inde jemnučkej skale s ementálovými dierami“. Lezecká oblasť Domaniža patrí k mladším skalkárskym zákutiam Slovenska.

S obcou sú už roky späté aj športy ako futbal , motokros a športová streľba. V obci sa nachádza Športovo - strelecký areál na vzduchové a guľové zbrane, futbalový areál s multifunkčným ihriskom, tenisové kurty, motokrossová trať. Domaniža ponúka návštevníkom ubytovanie, ale aj priestor na aktívne trávenie voľného času - welnes ,bowling, fitnes. V obci sa ďalej nachádza penzion, pizzeria a rôzne pohostinstvá.

Ideálne podmienky ponúka okolie obce aj pre poľovníkov a rybárov.

V blízkosti sa nachádzajú termálne kúpaliská a kúpeľné mesto Rajecké teplice. Vo vzdialenosti 5 km od obce sa rozlieha Golfpark Rajec.

 

Kultúrny a spoločenský život

 

Domaniža žije bohatým spoločenským a kultúrnym životom. V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, futbalový oddiel, strelecký oddiel, stolnotenisový oddiel, zväz zdravotne postihnutých, enduro klub.

Obec je zriaďovateľom základnej a materskej školy. Prevádzkuje dom kultúry aj obecnú knižnicu. K základnej vybavenosti nepochybne patria: zdravotné stredisko, pošta, lekáreň, potraviny, rozličný tovar, textil, domáce potreby, chovateľské a kynologické potreby, práčovňa, kvetinárstvo, stavebniny a služby ako kaderníctvo a kozmetika.

V pestrej palete slávenia sviatkov a spoločenských podujatí sa prelínajú obyčaje a sviatky tradičného i cirkevného kalendára (Fašiangy, stavanie mája, Veľká noc, Vianoce, Silvester, jarmok a iné) s novodobými príležitosťami (Deň matiek, Majáles, Deň detí, Mesiac úcty k starším a iné).  

Družstevná pri Hornáde

Časť: Malá Vieska

Kraj: Košický

Okres: Košice - okolie

Mikroregión: Ružín

Počet obyvateľov: 2632 (Malá Vieska – 1942, Tepličany-690)

Rozloha: 1646 ha

Prvá písomná zmienka: 1423

Starostka: Ing. Ján Juhás

Adresa: Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38

044 31 Družstevná pri Hornáde

Telefón: 055/7207111

e-mail: obec@druzstevna.sk

web: www.druzstevna.sk

 

Obec sa nachádza severne od krajského mesta Košice vo vzdialenosti ani nie 8 km. Je to na hlavnej železničnej trase vedúcej z Košíc cez Kysak a ďalej Margecany smerom do Žiliny. Je rozložená v údolí pri rieke Hornád.

Obec sa skladá z dvoch pôvodných obcí Tepličany a Malá Vieska, ktoré boli zlúčené v roku 1961. V šarišskom nárečí, ktorým sa na území obcí hovorí, sa chotáre pôvodných obcí označujú ako „Cepľičany a Maloveska“. Po jej celej dĺžke preteká rieka Hornád, na ktorej je v severnej časti postavená malá vodná elektráreň. Nad vodnou elektrárňou je umelá vodná plocha, v podstate je to rozšírené koryto Hornádu, ktoré vzniklo postavením hrádze, ktorá zadržiava vodu v rieke pre potreby elektrárne.

Obec sa úspešne rozvíja. K občianskej vybavenosti patrí obecný úrad, ktorý vykonáva samosprávnu funkciu obce a prenesený výkon štátnej správy, pošta, knižnica, predajne potravín, mäsa, zmiešaného tovaru, kvetinárstvo, pohrebné služby. Obec je plne plynofikovaná, napojená na verejný vodovod a v súčasnosti je vo finálnej fáze kolaudácia kanalizácie a ČOV. V príprave je výstavba golfového areálu a rozvoj infraštruktúry obce.

K spoločenskému životu patrí organizácia plesov, tanečných zábav, karnevalov pre deti, rôznych podujatí pre dôchodcov aj folklórnych slávností. V obci pôsobia terénni sociálni pracovníci v rámci projektu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre marginalizované skupiny, občianske združenie Žijem hudbou a OZ SOSNA. OZ SOSNA vybudovala svoje Ekocentrum s Prírodnou záhradou, ktoré predstavujú na Slovensku ojedinelý inšpirujúci príklad nezávislého vzdelávacieho centra, zameraného na šírenie princípov udržateľnosti a miestnej sebestačnosti. V roku 2013 začali stavať Hobití dom ako budovu, ktorá je funkčná, lacná, ekologická a zdravá.

Už 36 rokov obec reprezentuje a zachováva ľudové tradície folklórna skupina KARIČKA. Pre miestne deti je zriadená plnevybavená dvojtriedna materská škola spolu s minidopravným ihriskom.

K vzdelaniu školopovinných detí prispieva aj deväťročná základná škola. Základná škola sa nachádza v časti obce Malá Vieska. V roku 2010 oslávila päťdesiate výročie svojho založenia. V súčasnosti školu navštevuje 310 žiakov z našej aj z okolitých obcí.

Škola ponúka kvalitnú výučbu, humánne a tolerantné prostredie, prácu s talentovanými žiakmi i so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, množstvo celoškolských akcií, zaujímavú mimoškolskú záujmovú činnosť a ešte oveľa viac. Už niekoľko rokov sa hrdí titulom Zelená škola. Zaujímavo riešený exteriér s biozáhradou či amfiteátrom je miestom na environmentálnu výučbu i záhradné slávnosti, ktoré škola pravidelne organizuje pre žiakov ako aj pre širokú verejnosť. Dňa 23. mája 2007 našu školu poctila svojou návštevou holandská kráľovná Beatrix.

V obci sa zachoval rímskokatolícky kostol z roku 1433 zasvätený narodeniu Panny Márie a obecná zvonica v časti Tepličany.

Gregorova Vieska

Kraj Banskobystrický

Okres Lučenec

Mikroregión Novohrad

Počet obyvateľov 195

Rozloha 479 ha

Prvá písomná zmienka 1393

Starostka Mária Gáfriková

Adresa Obecný úrad Gregorova Vieska č. 39

985 56 Tomášovce

Telefón 047/4392000

Fax 0474392000

e-mail ou.gregorovavieska@stonline.sk

web http://gregorovavieska.e-obce.sk

Prvá písomná zmienka o obci Gregorova Vieska je z roku 1393 /GERGURGALUA/ a v tomto roku si naša obec pripomenie 622 výročie. Niekoľko krát sa menil názov obce, až po súčasnú Gregorovu Viesku. Patrila Divínskemu hradnému panstvu. Obec leží 13 km od okresného mesta Lučenec. Od roku 1974 bola miestnou časťou obce Tomášovce. Kultúrnou pamiatkou nachádzajúcou sa na území obce je zvonica z roku 1723, ktorá bola naposledy zrekonštruovaná v roku 1984. Avšak zo súpisu vyhotoveného 17.6.1864 je zrejmé, že v obci sa v tom čase nachádzala drevená zvonica so šindľovou strechou a na nej malý zvon. Nápis na ňom dokazuje, že ho dal v roku 1223 odliať Gregor. Pamätihodnosťou je aj budova bývalej školy, ktorú obec z časti využíva v jednej časti ako knižnicu / s viac než 2500 zväzkami kníh/ a tiež ako aj miestnosť s dobovým nábytkom a zariadením, pod názvom „ Babinec“, ostatná časť budovy slúži na cirkevné účely ako modlitebňa, prestavaná z bývalej školy. Vlastníkom budovy je cirkev. Podľa najstaršieho zachovaného záznamu z roku 1800 existovala v obci Evanjelická ľudová škola. Pre nedostatok žiakov bola škola v roku 1969 zrušená. Obec je rodiskom viacerých významných žijúcich i nežijúcich osobností. Obecný úrad sídli v kultúrnom dome, toho času už majetkom obce. Nachádza sa tu menšia sála, ktorá sa využíva na rôzne účely. Výroba dreveného riadu / dbanky, maselničky, cesáky, lopáre, varešky, lyžičky /, ktorou sa obyvatelia v minulosti zaoberali, sa už nezachovala. Ale ľudové remeslo nezaniklo, v obci má svoju dielňu keramikár, ktorý sa zaoberá výrobou a predajom úžitkovej keramiky. Prírodnou zaujímavosťou našej lokality je rozhodne blízky vrch Sedem chotárov v pohorí Ostrôžky, na ktorý priamo z dediny vedie značkovaná turistická trasa až na vrchol, kde sa nachádza lurdská jaskynka, prístrešok s ohniskom a zapísať sa je možné do vrcholovej knihy. Obyvatelia obce si už zvykli na každoročné organizované podujatia ako sú, fašiangy, stavanie mája, pálenie vatry, deň matiek, deň detí, jubilanti, Mikuláš, vianočné posedenie s detským programom a ukončenie roka Silvestrom. Zaujímavou a aj turisticky atraktívnou aktivitou je tzv. Vianočný výstup na Sedem chotárov, po návrate výstupu stretnutie v sále kultúrneho domu pri kapustnici.

Vieska nad Žitavou

Kraj: Nitriansky

Okres: Zlaté Moravce

Mikroregión: Požitavie - Širočina

Počet obyvateľov: 470

Rozloha: 546 ha

Prvá písomná zmienka: 1406

Starosta: Štefan Mladý

Adresa : Obecný úrad Vieska nad Žitavou 64

951 52 Slepčany

Telefón: 037/6334560

Fax: 037/6334561

e-mail: vieskanz@azet.sk

web: www.obec-vieskanadzitavou.sk

 

Obec Vieska nad Žitavou leží v doline rieky Žitavy na Žitavskej a Hronskej pahorkatine. Od okresného mesta Zlaté Moravce je vzdialená 10 km smerom na juh.

Prvá oficiálna písomná zmienka o obci pochádza z roku 1406. V najstarších listinách sa názov obce uvádza ako Kisfalud, Barskifalud, Kysfalow, Wyfalu. Terajšie pomenovanie Vieska nad Žitavou sa používa od roku 1927.

K významným kultúrno-historickým pamiatkam patrí rímsko-katolícky kostol sv. Juraja z roku 1802. Bol postavený z daru ostrihomského arcibiskupa Juraja Selepčéniho-Pohronca, ktorý  bol pokrstený vo Vieske nad Žitavou. Nad obcou sa rozprestiera stálozelený park Arborétum Mlyňany. Nachádza sa v ňom najbohatšia zbierka drevín v strednej Európe. Dominantou tohto chráneného areálu je kaštiel s neogotickou vežou, ktorý dal postaviť zakladateľ botanickej záhrady Dr. Štefan Ambrózy Migazzi. V 19. storočí pôsobil v obci ako domáci učiteľ český učenec, historik a filozof František Palacký.

V obci je vybudovaná viacúčelová budova, v ktorej sídli obecný úrad, knižnica, materská škola a na spoločenské podujatia sa využíva sála s príslušenstvom. Zrekonštruovaný gazdovský dom, tzv. „Dvor ľudových remesiel“, prezentuje život tradičnej roľníckej rodiny a nachádza sa v ňom historický mobiliár. V roku 2014 bola zrealizovaná výstavba novej budovy hasičskej zbrojnice a zrekonštruované verejné priestranstvo v strede obce. Obcou Vieska nad Žitavou vedie cyklotrasa mikroregiónu Požitavie – Širočina.   

Stránky