august 2017

Vývoz TKO v piatok 11.8.2017

Technické služby Nové Mesto nad Váhom upozorňujú občanov, že z dôvodu vysokých teplôt začínajú v piatok  11.8.2017 vývoz komunálneho odpadu o 6.30 ráno, preto si z tohto dôvodu nádoby na komunálny odpad vyložte už vo štvrtok večer pred svoje domy. 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV