január 2017

Informácia o neplánovanom zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

1. februára 2017 (t.j. v stredu) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

Oznam COOP Jednota Považany

Obecný úrad Považany oznamuje občanom, že predajňa potravín COOP Jednota v Považanoch bude od 18.1.2017 do 20.1.2017

otvorená

v dopoludňajších hodinách a to v čase od 7.00 hod. do 11.00 hod.

Otváracia doba pre ďalšie dni bude oznámená miestnym rozhlasom a oznamom na stránke obce Považany.