október 2016

Informácia o neplánovanom zasadnutí OZ

V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

 

2. novembra 2016 (t.j. v stredu) o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu v Považanoch.

 

P r o g r a m :

Informácia o zasadnutí OZ

V súlade s §12 ods.1 a ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Považany na deň

27. októbra 2016 o 17,00 hod.

 

do zasadačky Obecného úradu Považany.

 

P r o g r a m :

Oznam o výkupe papiera

Dátum : Piatok 28. 10. 2016

Čas     : 16,00 - 16,30 hod - Považany časť Mošovce č.396 a pred č.d 58

             16,40 - 17,10 hod  - časť obce Kríž pred obecným úradom č.d 187 a pred základnou školou č 216.

             17,20-  17,50 hod - časť obce Vieska pred č.d 260

 

Výmenné pomery: v prílohe prikladám aktuálny leták