Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci Považany dňa 10.11.2018