Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2018 - o prevádzkovaní pohrebiska a domov smútku na území obce Považany

PrílohaVeľkosť
Návrh VZN č.4_2018_ o pohrebníctve.docx17.74 KB